מפלגת האזרחים הוותיקים קמה על מנת לקדם את רווחתם ואיכות חייהם של האזרחיות והאזרחים הוותיקים. זהו פלח אוכלוסייה  שממשלות ישראל בזו אחר זו מתעלמות ממנו. האזרחים הוותיקים מופלים ומודרים על רקע גילם. הגישה החברתית כלפי אנשים מבוגרים הינה פטרונית ומתנשאת והוותיקים נתפסים כ"נטל" על הציבור למרות חלקם הנכבד בציבור.

אנו, חברי וחברות מפלגת האזרחים הוותיקים - אנשים אכפתיים, ששמו לנגד עיניהם את טובת העם והאזרחים הוותיקים נפעל לקידום הכלכלה, הבריאות, הסיעוד, החברה והשוויון האזרחי.

מפלגה אזרחים ותיקים
מפלגת האזרחים הוותיקים 

הנציגים שלך בכנסת 

עשרת הנושאים שיעמדו בראש סדר העדיפויות שלנו הכנסת :

 

 1. העלאה דרמטית של הקיצבה לקשישים מעוטי יכולת, לסך 5,500 ש"ח. העלאת קיצבת אזרח ותיק (קיצבת הזיקנה) לכלל האזרחים הוותיקים. הצמדת הקיצבה לשכר הממוצע במשק באופן שיאפשר את עלייתה הקבועה, מדי שנה, בסכום ראוי.

 2. שיפור איכות החיים לאזרחים הוותיקים: יצירת אפשרויות תעסוקה, העשרה, בריאות, תזונה, תרבות, פנאי, השכלה, תרומה והשתלבות בחברה, בסבסוד המדינה.

 3. הפחתה דרמטית ביוקר המחיה, בעיקר בסעיף הדיור, לאזרחים הוותיקים, ילדיהם ונכדיהם. הפיכת השכירות בישראל לציבורית ובמחיר נמוך. הפחתה משמעותית במשכנתא והקלת תנאיה. הפחתת מחירי הדירות.

 4. שיפור משמעותי בתנאי הסיעוד, הכשרת מטפלים ישראלים, מתן תנאים הולמים וזכויות לבני משפחה המטפלים בהוריהם הקשישים, שיפור (לטובת הקשישים) באופן ובתנאי העסקת המטפלים הזרים, העברת נטל הטיפול בהורים המבוגרים מהילדים למדינה.

 5. שיפור משמעותי בחיי הקשישים הבודדים בישראל. הפגת הבדידות (בעיקר באמצעות  צעירי השירות הלאומי ובאמצעים נוספים) והבטחת תנאי מחיה הולמים.

 6. שיפור משמעותי במערכת הבריאות, הגדלה משמעותית בתקציב הבריאות והגדלת סל התרופות.

 7. חקיקת חוק פנסיה חובה לכלל האזרחים בישראל, שיבטיח שגם עצמאיים ייהנו מגימלה חודשית מכובדת ולא ייאלצו להתקיים בעוני רק מקיצבת אזרח ותיק של הביטוח הלאומי.

 8. הקמת רשות ממשלתית להגנת הקשיש ולהפסקת הפגיעה, ההתעללות בקשישים וניצולם.

 9. שיפור משמעותי בחיי הקשישים הסיעודיים בבתי האבות. שיפור משמעותי בתנאי העבודה של העובדים בבתי האבות. יצירת מערך מתנדבים, הן לטיפול באותם קשישים והן להגנה עליהם. יצירת אמצעים נוספים שימנעו הזנחה, פגיעה והתעללות באותם קשישים.

 10. ביטול חובת הפרישה מעבודה בגיל מבוגר ומתן אפשרות לעובד לפרוש מעבודה (החל מהגיל שבו הוא הופך לאזרח ותיק) אך ורק בהתאם לנתוניו האישיים והבריאותיים, יכולותיו ורצונו.

הצטרפו אלינו
זה הזמן לעשות ביחד שינוי
אתר.jpg

בואו להכיר את חברי הנבחרת שלנו לכנסת

מפלגת האזרחים הוותיקים

הנציגים שלך בכנסת

 • Facebook

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו