תרמו לנו וביחד נעשה את השינוי

לתרומה צרו קשר עם לינור אטיאס 054-5330337

מי רשאי לתרום למפלגה: כל אזרח ישראלי שמוגדר כ"בוחר", כמשמעותו בחוק הבחירות. לפי סע' 1 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969: "בוחר" - בעל זכות לבחור לכנסת; לפי סע' 5 לחוק יסוד: הכנסת: "כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת, אם בית משפט לא שלל ממנו זכות זו על פי חוק." תאגיד אינו רשאי לתרום למפלגה.

מהו סכום התרומה המותר: בהתאם לחוק מימון מפלגות התרומה המקסימלית למפלגת האזרחים הוותיקים הינה עד 11,500 ש"ח ל"אדם ובני ביתו הסמוכים לשולחנו." כלומר: אדם ובני משפחתו הגרים עימו יכולים יחד לתרום עד 11,500 ש"ח. אדם ובן משפחתו שאינו גר עימו יכולים כל אחד לתרום עד 11,500 ש"ח.

על התורם למסור את שמו המלא מענו ותעודת הזהות שלו למפלגה. בנוסף, המפלגה חייבת לרשום את התרומה ולהוציא כנגדה קבלה ובה פרטי התורם. רשימת התורמים נתונה לביקורת מבקר המדינה, והוא בודק אם התקבלו תרומות בניגוד לחוק. יתר על כן, כל תרומה בשווי 500 ש"ח ומעלה מתפרסמת, יחד עם פרטי התורם, באינטרנט וב"רשומות". התורם/ת מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים.

הריני מאשר כי כרטיס האשראי שבו נעשית התרומה הינו אישי שלי ולא של תאגיד וכי

אני "בוחר" (על פי ההגדרות שפורטו לעיל).

מפלגת האזרחים הוותיקים

הנציגים שלך בכנסת

  • Facebook

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו