מפלגת האזרחים הוותיקים 

מצע מקוצר לנכים ולאנשים עם מוגבלויות

מצע מקוצר לנכים ולאנשים עם מוגבלויות

 

בישראל חיים נכים ואנשים עם מוגבלויות, רבים, אשר אינם זוכים לתנאי המחיה וליחס הראוי לו הם זכאים.

אזרחים ותיקים רבים הם גם נכים וגם אנשים עם מוגבלויות. לאזרחים ותיקים רבים יש ילדים ונכדים שהם נכים או אנשים עם מוגבלויות.

לכן, מפלגת האזרחים הוותיקים, כמפלגה החברתית היחידה המתמודדת לכנסת ה - 21, תפעל לשפר את חייהם של הנכים ושל האנשים עם מוגבלויות, באופן משמעותי, בתחומים רבים.

אלה הן 10 המטרות הראשונות שמפלגת האזרחים הוותיקים תפעל לממש:

העלאה משמעותית בקיצבת הנכות, בהתאם לרמת המוגבלות וליכולת ההשתכרות של כל נכה ושל כל אדם עם מוגבלות. הקיצבה תוצמד לשכר הממוצע במשק ותעלה מדי שנה באופן ראוי.

  1. בנוסף להעלאת קיצבת הנכות, כל נכה וכל אדם עם מוגבלות יקבל מימון וסבסוד לשירותים שונים (כגון: רכב, הנחה בארנונה, חשמל, מים, ניקיון ואחזקת הבית וכו'), באופן שיבטיח תנאי מחיה הולמים.

  2. כשנכה או אדם עם מוגבלות יהפוך לאזרח ותיק הוא יקבל את קיצבת האזרח הותיק (קיצבת הזיקנה) בנוסף לקיצבת הנכות, שכן בגיל מבוגר, על אזרח ותיק להתמודד עם אתגרים יום יומיים נוספים לאלה שהוא מתמודד איתם כנכה או כאדם עם מוגבלות.

  3. נכה או אדם עם מוגבלות שהינו סיעודי או זקוק לשירותים מיוחדים לנכים (שר"מ), יקבל מימון מלא לכך (בהתאם ליכולתו הכספית) ולא יהיה תלוי עוד בבני משפחתו.

  4. תוקם רשות ממשלתית אחת שתרכז את הטיפול בנכים ובאנשים עם מוגבלויות, תאפשר להם לממש את זכויותיהם בקלות ובמהירות ותקצר ותקל משמעותית את הבירוקרטיה הקיימת כיום.

  5. הנגשת המרחב הציבורי והפרטי כולו. בתחילה כלל המוסדות והמקומות הציבוריים, סניפי הדואר, משרדי ממשלה, מקומות בילוי ונופש. המדינה תממן הנגשת בתי עסק, בניני מגורים וכלל המרחב הפרטי.

  6. ישופרו וישומרו זכויותיהם של נכי צה"ל, שחווים בשנים האחרונות שחיקה והתנערות מזכויותיהם.

  7. ועדה רפואית אחת תיקבע את אחוזי הנכות מכל הסוגים.

  8. שיפור היחס והגישה של כלל הציבור כלפי נכים וכלפי אנשים עם מוגבלויות, ליצירת גישה מכבדת, מתחשבת וסובלנית.

  9. מתן עדיפות לנכים ולאנשים עם מוגבלויות במימוש הזכאות לדיור ולשכירות ציבורית, בקבלת משכנתא ובתנאי המשכנתא.

מפלגת האזרחים הוותיקים

הנציגים שלך בכנסת

  • Facebook

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו