מפלגת האזרחים הוותיקים 

הנציגים שלך בכנסת 

רשימת התוכניות העיקריות שנקדם בכנסת

העלאה דרמטית של הקיצבה לקשישים מעוטי יכולת, לסך 5,500 ש"ח, והצמדתה לשכר הממוצע במשק.

מאות אלפי קשישים בישראל, שהינם מעוטי יכולת, מתקיימים אך ורק מקיצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, בסכום נמוך (3,291 ש"ח ליחיד ו - 5,201 ש"ח לזוג), סכום שאינו מאפשר להם תנאי מחיה סבירים ומאלץ אותם לבחור כל העת בין רכישת מזון לבין רכישת תרופות לבין צרכים בסיסיים אחרים.

בעוד שיוקר המחיה עולה כל הזמן, קיצבת הזיקנה נשחקה מאד לאורך השנים, זאת מאחר והקיצבה הנמוכה צמודה למדד המחירים לצרכן, שמזה שנים כמעט שלא עלה ואף היה שלילי בתקופות מסוימות.

מפלגת האזרחים הוותיקים תפעל להעלאה דרמטית של הקיצבה לקשישים מעוטי יכולת לסך 5,500 ש"ח ליחיד (בשלב הראשון בלבד). הקיצבה תוצמד לשכר הממוצע במשק (שעלה משמעותית בשנים האחרונות) באופן שיבטיח שמירה על הערך הריאלי שלה.

 

העלאת קיצבת אזרח ותיק (קיצבת הזיקנה) לכלל האזרחים הוותיקים והצמדתה לשכר הממוצע במשק.

 

הפחתה דרמטית ביוקר המחיה, בעיקר בסעיף הדיור.

המרכיב העיקרי והמשמעותי ביותר ביוקר המחיה הינו עלות הדיור.

שליש מאזרחי ישראל (אזרחים ותיקים, ילדיהם ונכדיהם) גרים כיום בשכירות ומשלמים את רוב הכנסתם (60% - 80%) לבעלי דירות פרטיות, במטרה להבטיח לעצמם קורת גג.

אחוז גבוה מאזרחי ישראל משלמים משכנתא גבוהה עבור הלוואות שקיבלו לצורך רכישת דירה.

מפלגת האזרחים הוותיקים תפעל למימוש תוכנית מפורטת ויסודית שתהפוך את השכירות בישראל לציבורית ותוריד באופן דרמטי את דמי השכירות, תוריד באופן משמעותי את מחירי הדירות, תוזיל באופן משמעותי את המשכנתא ותקל את התנאים לקבלת משכנתא וכן תגן על זכויות השוכרים בדירות הפרטיות.

התוכנית תשפר, לשנים רבות מאד ובאופן דרמטי, את חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל, את חייהם של ילדיהם ושל נכדיהם.

 

שיפור איכות החיים לאזרחים הוותיקים: יצירת אפשרויות תעסוקה, העשרה, בריאות, תזונה, תרבות, פנאי, השכלה, תרומה והשתלבות בחברה.

 

שיפור משמעותי בחיי הקשישים הבודדים בישראל.

בישראל חיים כ - 150,000 קשישים בודדים, הסובלים מבדידות נוראה ומתנאי מחיה קשים ביותר.

באמצעות תוכנית מקיפה תפעל מפלגת האזרחים הוותיקים לשיפור משמעותי בחייהם של אותם קשישים, להפגת הבדידות (בעזרת צעירי השירות הלאומי ובאמצעים נוספים) ולהבטחת תנאי מחיה הולמים (באמצעות הבטחת מערך תזונה ורפואה מיוחד לקשישים הבודדים, באמצעות הקמת חברה ממשלתית לתחזוקת בתי קשישים בודדים ובאמצעים נוספים) ועוד.

שיפור משמעותי בחיי הקשישים הסיעודיים בבתי האבות.

ברוב בתי האבות הסיעודיים חווים הקשישים תנאי מחיה ירודים, יחס לא ראוי ובמקרים רבים פגיעה, ההזנחה והתעללות. מתחקירים שנעשו התברר כי עובדי בתי אבות מסוימים סיממו בקביעות את הקשישים על מנת שלא יפריעו להם.

באמצעות תוכנית מקיפה תפעל מפלגת האזרחים הוותיקים לשיפור משמעותי בחייהם של אותם קשישים, לשיפור משמעותי בתנאי העבודה של העובדים בבתי האבות, ליצירת מערך מתנדבים, הן לטיפול באותם קשישים והן להגנה עליהם, ליצירת אמצעים נוספים שימנעו הזנחה, פגיעה והתעללות באותם קשישים ועוד.

הקמת רשות ממשלתית להגנת הקשיש ולהפסקת הפגיעה, ההתעללות בקשישים וניצולם.

קשישים רבים בישראל חווים פגיעה, ניצול והתעללות, בעיקר מבני משפחה קרובים.

מפלגת האזרחים הוותיקים תפעל להקמת רשות ממשלתית להגנת הקשיש במשרד המשפטים, עם סמכויות חקירה, אכיפה וענישה מקיפות, באופן שימנע את המשך הפגיעה באותם קשישים.

 

ביצוע פעולות חקיקה ופעולות ביצועיות שיבטיחו שניצולי השואה יקבלו את מלוא הזכויות הכספיות המגיעות להם, לאלתר. מדינת ישראל לא תחזיק עוד בכספים השייכים לניצולי השואה.

 

ביטול חובת הפרישה מעבודה בגיל מבוגר ומתן אפשרות לעובד לפרוש מעבודה (החל מהגיל שבו הוא הופך לאזרח ותיק) אך ורק בהתאם לנתוניו האישיים והבריאותיים, יכולותיו ורצונו.

 

חקיקת חוק פנסיה חובה לכלל האזרחים בישראל, שיבטיח שגם עצמאיים ייהנו מגימלה חודשית מכובדת ולא ייאלצו להתקיים בעוני רק מקיצבת אזרח ותיק של הביטוח הלאומי.

 

העברת נטל הטיפול בהורים המבוגרים מהילדים למדינה.

מדינת ישראל זנחה לחלוטין את אזרחיה המבוגרים ומאלצת את ילדיהם לטפל בהם, דבר הפוגע בהם רגשית וכלכלית.

מפלגת האזרחים הוותיקים תפעל לקידום ולמימוש תוכנית שתאפשר לקשישים לא עצמאיים לקבל את כל השירותים הנדרשים באופן עצמאי ותצמצם משמעותית את נטל הטיפול בקשישים המוטל כיום על ילדיהם ונכדיהם.

 

קביעת קריטריונים ברורים בחקיקה שיבטיחו תנאי מחיה הולמים לקשישים (מזון, דיור, בריאות, סיעוד, ביטחון אישי וכו') ומימושם על ידי המדינה.

 

קידום ומימוש תוכנית להזדקנות בבית, שתאפשר למאות אלפי קשישים להמשיך ולהתגורר בביתם בתנאים הולמים ובכבוד.

 

קידום ומימוש תוכנית למתן תנאים הולמים וזכויות לבני משפחה המטפלים בהוריהם הקשישים.

 

קידום ומימוש תוכנית לשיפור משמעותי (לטובת הקשישים) באופן ובתנאי העסקת המטפלים הזרים.

 

ביצוע שיפורים בחוק הסיעוד, במטרה למנוע פגיעה בקשישים הסיעודיים (כתוצאה מהוראות מסוימות שבחוק) ובמטרה למנוע קיפוח של גימלאים רבים, שלא נכללים בחוק.

 

התאמת השירותים בכלל רשויות המדינה, בבנקים ובכלל החברות הנותנות שירות לציבור, להקלה על האוכלוסיה המבוגרת.

 

הקמה מחדש של המשרד לאזרחים ותיקים, בראשות שר ממפלגת האזרחים הוותיקים, ומתן סמכויות מיוחדות למשרד ממשלתי זה לטיפול ולשיפור חיי האזרחים הוותיקים בישראל.

 

יצירת העדפה תקציבית והפניית תקציבים, שעד כה שימשו למטרות לא ראויות, לשיפור חיי הקשישים, ניצולי השואה וכלל האזרחים הוותיקים.

 

ביצוע תיקוני חקיקה בעשרות חוקים במטרה למנוע את המשך קיפוח הקשישים, ניצולי השואה והאזרחים הוותיקים, במגוון נושאים.

מפלגת האזרחים הוותיקים

הנציגים שלך בכנסת

  • Facebook

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו